Bildiri Çağrısı

Bildiri çağrısını indirmek için buraya tıklayınız.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

3. ULUSLARARASI GENÇ EKONOMİSTLER ÖĞRENCİ KONGRESİ
Tripolis : Sürdürülebilirlik ve  Mega Değişim  

ULUSLARARASI BİLDİRİ ÇAĞRISI

29 – 30 Nisan 2020


Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi “Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi”ni düzenlemeyi ve ülke çapında birçok üniversitede büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, bu yıl 29 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında Denizli’de, “Tripolis : Sürdürülebilirlik ve  Mega Değişim”   teması ile düzenlenecektir.

Bugünü tartışarak geleceğin inşa edildiği bilim dünyasında fırsat ve tehlikelerin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Özellikle beşeri sermayenin en büyük kaynak olduğu düşünüldüğünde genç araştırmacılar geleceği tasarlamaya teşvik edilmelidir. Dolayısıyla dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve teknolojik dönüşümlerin yaratacağı unsurlar incelenmelidir. ” Bu bağlamda 3. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri inceleyen tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenler için program şu şekildedir:

Açıklama

Son Gönderim Tarihi

Duyuru Tarihi

Özet Bildiri

8 Mart 2020

Kabul Edilen Bildiri

15 Mart 2020

Katılımcı / Davetli Formu

10 Nisan 2020

Tam Metin Bildiri

12 Nisan 2020

Kongre Programı

17 Nisan 2020

 

Alt Başlıklar

Kongrede katılımcılar tüm jel sınıflandırmalarında bildiri hazırlayabilirler. İlgili sınıflandırmalar içerisinde önerilen ve çalışma beklenen alt dallar aşağıdaki gibidir.

 1. Genel Ekonomi ve Öğretim
 2. İktisadi Düşünceler Tarihi, Metodolojisi ve Heterodoks Yaklaşımlar
 3. Matematiksel ve Sayısal Yöntemler
 4. Mikroekonomi
 5. Makroekonomi ve Parasal Ekonomi
 6. Uluslararası Ekonomi
 7. Finansal Ekonomi
 8. Kamu Ekonomisi
 9. Sağlık, Eğitim ve Refah
 10. Emek ve Demografik Ekonomi
 11. Hukuk ve Ekonomi
 12. Endüstriyel Organizasyon
 13. İşletme ve İşletme Ekonomisi, Pazarlama
 14. İktisat Tarihi
 15. Ekonomik Gelişme, İnovasyon, Teknolojik Değişim ve Büyüme
 16. Ekonomik Sistemler
 17. Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi; Çevre ve Ekolojik Ekonomi
 18. Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Emlak ve Ulaştırma Ekonomisi
 19. Diğer Özel Konular

Katılım Koşulları

Katılım koşulları ve ilgili statüler aşağıdaki gibidir.

 1. Kongreye iki farklı statüde katılım sağlanabilir.
 2. Bildiri hazırlayarak katılımcı statüsünde
 3. bildiri hazırlamadan dinleyici statüsünde katılım sağlanabilir.

Koşullardan 1.b. ile katılacak olan dinleyicilerin http://www.kongregeko.org  üzerinden kayıt olmaları zorunludur. Katılım formunu doldurmayan dinleyiciler akredite olmayacak ve davetli konuşmacıların oturumlarında yer alamayacaktır. Kayıt olmak için internet sitemiz üzerinden ya da https://forms.gle/uu1dzdC9kAyHFaYV6 tıklayarak ücretsiz akredite olabilirler.

Aynı koşullardan 1.a. kapsamında olan katılımcıların tam metinlerinin kabul edilmesi sonrası kongre koordinatörlüğü tarafından otomatik olarak akredite edilecektir.

 1. Aktif olarak öğrenimine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencileri kongrede bildiri sunabilirler.
 2. Ayrıca mezun durumunda olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden sadece 2018 – 2019 eğitim ve öğretim döneminde mezun olanlar kongrede bildiri sunabilirler.
 3. Daha fazla ve farklı alanda çalışmaya özendirmek amacıyla bir katılımcı en fazla 2 bildiri de yazar olarak yer alabilir. Buna ek olarak da bir çalışma en fazla 2 yazardan oluşabilir.

Kongreye genel katılım şartı kapsamında 1.b. maddesince dinleyicilerin http://www.kongregeko.org  da yer alan Katılım Formu’nu 10 Nisan 2020 ‘ye kadar doldurup göndermeleri önemle rica olunur.  

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri, http://www.kongregeko.org da yayınlanan özet şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Özet gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

Özet metni 200 kelimeyi geçmemelidir. Özetlerde en fazla 3 jel kod ve anahtar kelime bildiriyi tanımlamalıdır. Bildiri özetlerini https://forms.gle/oZvC6jYYmtgW4i8o6 adresine istenen şablonda ulaştırılması gerekmektedir. Özet şablon ve yazım kurallarına  http://www.kongregeko.org adresinden erişebilirsiniz.

Tam Metin

Tam metin bildiriler, http://www.kongregeko.org  da yayınlanan şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Tam metin gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

 Tam metin bildiriler; özet ve kaynakça dahil olarak maksimum 25 sayfa olmalıdır. Tam metin şablonuna http://www.kongregeko.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Her bir bildiri maksimum 2 kişi tarafından sunulabilir. Tam metni ilgili tarihler içerisinde ulaşmayan ya da sadece özet metin gönderen bildiri sahipleri kongreye katılımcı olarak katılamayacaktır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Her bir bildirinin sunum süresi soru ve cevap dahil olarak  maksimum 20 dakikadır. Bildirilerin tam metni CD’ye basılacak ve tüm katılımcılara verilecektir. Kongrede yer alan bildiriler arasında değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.

KONGRE ÖDÜLLERİ VE DETAYLARI

Kongrenin temel akademik amacı ise nitelikli lisans ve lisansüstü öğrencileri belirleyerek üniversitemiz ve şehrimize kazandırılmasıdır. Kongrede bu doğrultuda 12 bildiri ödüllendirilecektir. Değerlendirme kapsamında 4 ayrı grup oluşturulacaktır. Bu gruplar; altın (ilk 3), gümüş (4-5-6) ve bronz (7-8-9) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz Dr. Yaşar Erdinç anısına da “Finans” dalında 3 bildiri sıralama olmaksızın ödüllendirilecektir. Altın gümüş ve bronz gruptaki ödüller “STK/Dernek/Odalar Akademik Teşvik Ödülü” sıfatıyla verilecektir. Altın grupta yer alan bildiriler fiziki ödüller yanı sıra Temmuz 2020’de yapılacak olan EYS takviminde belirlenen alanlarda (kontenjanlı dersler) 1 haftalık ücretsiz lisansüstü eğitim alabileceklerdir.

Kongrede en çok puan toplayan 12 çalışma ödüllendirilecektir. Bu çalışmaların puanlamasında iki ağırlık vardır. Bunlar çalışmanın tam metninin ve bildiri sahiplerinin yapacağı sunumunun puanlarının toplanması ile hesaplanacaktır. Sunum değerlendirmesinde ise kongrenin hedefleri neticesiyle oturum başkanı ve oturum konuğu olan iş insanlarının puanlamaları dahil edilecektir.

Kongrede şeffaflık ilkesinin sağlanması adına puanlamalar açık olarak ilan edilmektedir. Bu ağırlıklandırma 100 puan üzerinde yapılmaktadır ve örnek olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Çalışma

Değerlendirme

Puan

Ağırlık

Genel Puan

Tam Metin

Bilim Kurulu Üyesi

80

0.70

56

Sunum

Oturum Başkanı

70

0.15

10.5

Davetli İş İnsanı

60

0.15

9

TOPLAM

75.5

Şeffaflık ilkesi gereği; eğer davetli iş insanları sunumlarda yer almaz ise oturum başkanının puanı  0.30 ile çarpılarak değerlendirilecektir. Aynı ilke gereğince; eğer bilim kurulu üyesi ilgili çalışmayı zamanında değerlendirmez ise düzenleme kurulu çalışmayı değerlendirecektir.

Kongrede verilecek ödüllerin listesine ve duyurulara  http://www.kongregeko.org ‘dan ulaşabilirsiniz.

Bizi Takip Edin

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

 • Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,C-00-B-02, 20300 Pamukkale/Denizli
 • +90 258 296 27 67
 • kongregeko@gmail.com